ill 8. Digiteerimine

ill 8. Värvisügavus. Vasakpoolne pilt on esitatud kahe värviga: must ja valge, keskmine 8-bitisel hallskaalal, värviline kolme 8-bitise värvikanaliga ehk 24-bitiselt.

ill 8. Colour bit depth. The image on the left in two colours - black and white, the middle image in 8-bit grey scale, the coloured image three 8-bit colour channels or with 24 bit.