ill 7. Digiteerimine

ill 7. Resolutsioonide võrdlus.  Keskel on näha erineva resolutsiooniga skaneeritud pildidetailid, mis on tarkvara abil tehtud sama suureks, kui kõige suurem fragment (ülemine 1200 dpi); paremal on nende tegelikud suurused. Graafikul on näha, kuidas kasvab 16-bitise TIFF faili andmemaht sõltuvalt resolutsioonist. Paberalusel toneeritud hõbeželatiinfoto. August Rebane abikaasa ja ämmaga (?). Foto: August Rebane, ca 1923, erakogu. 

ill 7. Comparison of resolutions. Details scanned with different resolutions can be seen in the middle; they have been enlarged to equal the size of the biggest fragment (the upper one 1200 dpi). Their real sizes are on the right.  The graph shows how the 16-bit TIFF file data volume increases depending on the resolution. Gelatin silver photo on paper. August Rebane with his wife and mother-in-law (?)  Photographed by August Rebane about 1923, private collection.