ill 3. Digiteerimine

ill 3. Resolutsioon.  Kõrge resolutsiooniga skaneerides tulevad esile väiksed detailid. Originaali suurus 25 × 31 cm, sisse skaneeritud 800 dpi (9400 × 7615 px). Hõbeželatiinemulsioon-klaasnegatiiv, Kukulinna mõisa saal, 1910.

ill 3. Resolution. High resolution scanning makes small details visible. The size of the original 25 x 31 cm,  scanned 800 dpi (9400 x 7615 px). Gelatin silver glass plate negative. The hall of Kukulinna manor, 1910.