ill 6. Miniatuurid

ill 6. Sophie Paetseni miniatuurmaal (8 × 6 cm) pärast konserveerimist (VM VM 4385 K). Luu, guašš.

ill 6. Sophie Paetsen's miniature painting (8 × 6 cm) after conservation (VM VM 4385 K). Bone, gouache.