ill 5. Miniatuurid

ill 5. Sophie Paetseni portree enne konserveerimist.Vasakul: luuplaat oli vasakult servast ca 0,5 cm ulatuses murdunud. Paremal: murre oli toestatud paberiga, mida ei eemaldatud.

ill 5. Sophie Paetsen's portrait before conservation. On the left - the bone plate was ca 0.5 cm broken. On the right - the break was supported with paper that was not removed.