ill 3. Miniatuurid

ill 3. Sara Magdalena Paetzeni portree 5,0 × 4,5 cm (VM VM 4386 K). Luu, guašš. Vasakul (enne konserveerimist): miniatuuri luust plaat oli vasemast servast ca 0,3 cm ulatuses murdunud ja paberiga toestatud. Maali pind oli väga määrdunud ja esines värvikadusid. Paremal: miniatuur pärast konserveerimist.

ill 3. Sara Magdalena Paetzen's portrait 5.0 × 4.5 cm (VM VM 4386 K). Bone, gouache. On the left (before conservation) - the left edge of the bone plate of the miniature was ca 0.3 cm broken and had been supported with paper. The surface of the painting was dirty and losses of paint occurred. On the right - the miniature after conservation.