ill 10. Lõõtsköide

ill 10. Köide pärast konserveerimist.

ill 10. The book after conservation.