ill 12. Eveline

ill 12. ja pärast konserveerimist. 

ill 12. and after conservation.
Fotograaf: 
Kärt Pauklin