ill 28. Mälestuspärg

ill 28. Vann kaeti kattega. Pärga näevad kõik kirikusse sisenejad.

ill 28. The tub was covered with glass. The wreath is visible to everyone who enters the church.