ill 19. Mälestuspärg

ill 19. Valge riide toestamisega taastati lindi tervik. Siidiosa konserveerimine vajas täiendavat töötlust.   

ill 19. Backing the white fabric restored the ribbon as a whole. The conservation of the silk needed additional treatment.