ill 11. Mälestuspärg

ill 11. Roostest puhastatud pinnad töödeldi atsetooniga ja kaeti kattelakiga.

ill 11. Rust-free surfaces were processed with acetone and covered with varnish.