ill 9. Mälestuspärg

ill 9. Lindi siid oli killunev ja sinine toon säilinud vaid kanga voltides.

ill 9. The silk of the ribbon was fragmentary and the blue colour had preserved only inside the folds.