ill 4. Mälestuspärg

ill 4. Pärg enne konserveerimist.

ill 4. The wreath before conservation.