ill 3. Mälestuspärg

ill 3. Harju-Risti Vabadussõja mälestussammas ja selle kõrval metallist kalmupärg.  ERM Fk 2813:56.

ill 3. The Harju-Risti monument to the War for Independence together with its memorial wreath.  ERM Fk 2813:56.