ill 2. Mälestuspärg

ill 2. Pärjavõrule oli traadiga kinnitatud lint, millel tekst „RISTI langenud Wabadussõja kangelastele. Sõjaministeerium“.

ill 2. The ring of the wreath had a ribbon inscribed “To the fallen heroes of Risti from the Ministry of War”.