ill 15. Fotograafia algusaeg

ill 15. RTI-fotograafia võimaldab külgvalguses ja erinevaid filtreid lisades esile tuua dagerrotüübi tootmise, viimistluse ja seisukorraga seonduva info, sh horisontaalselt hõbedakihil kulgevad poleerimisjooned, kriimustused jms. Erinevalt tavalisest fotost (üleval) on need RTI-fotol (all) selgesti eristatavad. Tulemuste paremaks visualiseerimiseks on kasutatud spetsiaalset tarkvara filtrit, ingl k specular enhancement. Järvamaa Muuseum, PM F 22. 

ill 15.RTI photography allows in side-view and adding several filters to distinguish information, concerned with the production, completion and condition of the daguerreotype, i.e. the horizontal polish lines on the silver layer, scratches etc. Differently from an ordinary photograph (above), all these are clearly visible on the RTI photo (below). A special software filter (specular enhancement) has been used to give a better visual. Järvamaa Local History Museum, PM F 22.