ill 8. Fotograafia algusaeg

ill 8. Vanim Eestis valmistatud dagerrotüüp. Alexander Hoeppner, u 1850, Tallinn. C. Borchardt (?), detail paberraamistuses dagerrotüübist (185 × 154 mm). Järvamaa Muuseum, PM F 22.

ill 8. The oldest daguerreotype made in Estonia, Alexander Hoeppner, about 1850, Tallinn, C.Borchardt(?). Detail of a paper-framed daguerreotype (185 x 154 mm). Järvamaa Local History Museum, PM F 22.