ill 13. KONSERVEERITUD KAARDI DIGITAALNE PRINTIMINE: PALMSE MÕISAKAARDI REPRO

ill 13. … näidise testimine kontrollitud valguses…

ill 13. … näidise testimine kontrollitud valguses…