ill 26. SUUREMÕÕTMELISE KÄSITSI MAALITUD KAARDI KONSERVEERIMISE LÕPUTA LUGU

ill 26. Olgugi, et kaarti ei konserveeritud täielikult, vajas see oma seisukorrast tulenevalt märkimisväärset materjalikadude täitmist, et tagada terviku säilimine.

ill 26. Olgugi, et kaarti ei konserveeritud täielikult, vajas see oma seisukorrast tulenevalt märkimisväärset materjalikadude täitmist, et tagada terviku säilimine.