ill 12. SUUREMÕÕTMELISE KÄSITSI MAALITUD KAARDI KONSERVEERIMISE LÕPUTA LUGU

ill 12. Mehaanilise rullimiskahjustuse tagajärjel olid murded sedavõrd kulunud, et need olid muutunud läbivateks pikkadeks rebenditeks. Esines ka materjalikadu.

ill 12. Mehaanilise rullimiskahjustuse tagajärjel olid murded sedavõrd kulunud, et need olid muutunud läbivateks pikkadeks rebenditeks. Esines ka materjalikadu.