ill 4. SUUREMÕÕTMELISE KÄSITSI MAALITUD KAARDI KONSERVEERIMISE LÕPUTA LUGU

ill 4. Kaardi aluspaber koosneb 35-st paberipoognast. Kujutis on maalitud valmis monteeritud tervikule. Kõik paberipoognad kannavad vesimärki J. Whatman 1863.

ill 4. Kaardi aluspaber koosneb 35-st paberipoognast. Kujutis on maalitud valmis monteeritud tervikule. Kõik paberipoognad kannavad vesimärki J. Whatman 1863.