ill 25. PIIRISSAARE VANAUSULISTE HARULDASE JA LUKSUSLIKU LITURGIAKÖITE KONSERVEERIMINE

ill 25. Parandatud, viimistletud ja poognateks vormistatud paarislehed anti üle köitekonservaatorile. Fotol esimesed poognad 500 lehelisest plokist.

ill 25. Parandatud, viimistletud ja poognateks vormistatud paarislehed anti üle köitekonservaatorile. Fotol esimesed poognad 500 lehelisest plokist.