ill 32. PIIRISSAARE VANAUSULISTE HARULDASE JA LUKSUSLIKU LITURGIAKÖITE KONSERVEERIMINE

ill 32. Poognad õmmeldi kringelpistes neljale paarisköitmele köiteraamil.

ill 32. Poognad õmmeldi kringelpistes neljale paarisköitmele köiteraamil.