ill 21. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 21. Vaade laeka tagumisele küljele