ill 23. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 23. Laegas tagaküljelt pärast konserveerimist. Konserveerimisülesandeks oli taastada museaali terviklikkus ja eksponeeritavus nii, et säiliks selle algupära ja visuaalselt kaunis väljanägemine

fig 23. The back of the casket after conservation.The target of conservation was to restore the entity of the museum piece, granting that it would be possible to exhibit it again as an original and beautiful object