ill 2. Infrapunaspektroskoopia

ill 2. Polüester-puuvill segaproovi kaardistamise tulemus proovi homogeensuse kirjeldamiseks.

ill 2. IR-mapping result of polyester-cotton sample to describe homogeneity.