ill 18. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 18. …väikese kirja näol, milles kirjeldati konserveerimistegevusi, lisati kuupäev, konservaatori ning asutuse nimi. Grafiitpliiatsiga kirjutatud kiri paigaldati kaane põhjale paari kliistritäpikesega paberi nurkadest

fig18. … in the shape of a note that described the conservation process, giving the date, the names of the conservator and the establishment