ill 15. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 15. Liimitud detailide survestamiseks kuivamisel paigaldati klambrid

fig 15. To press the re-glued details clamps were used