ill 12. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 12. Puuduvad luudetailid asendati luust lõigatud uute osadega, Fotol on vanad ja uued detailid märgistatud oma kohtadele – tagasiliimimist ootavad kokku 10 detaili kaanel ja 13 detaili karbi külgedel

fig 12. Missing details were replaced with new ones cut out of bone. The photo shows the old and the new details at their proper places – 10 details from the lid and 13 details from the sides of the casket before re-gluing