ill 7. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill.7. Laeka kaanel on kaunis luupits, millel esineb väiksemaid materjalikadusid. Üks lahtitulnud luuplaat on säilinud ja vajab tagasiliimimist

fig 7. The lid was decorated with beautiful bone lace that had some losses in it. One of the detached bone plates had preserved and needed re-gluing