ill 6. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 6. Laeka kaas oli irdunud, kastis on näha lahtised luudetailid, laeka luku võti ning paberist kotikeses luupitsi tükid

fig 6. The lid had become loose, some detached details, the key and a paper bag with pieces of bone lace were inside