ill 5. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 5. Artiklis käsitletav kuldfooliumiga laegas enne konserveerimist (karbi tagakülg). Laekal oli puuduvaid ja lahtisi luust detaile, karbi metallist hinged olid katki

fig 5. The casket (in the article) with gold foil before conservation. The back of the casket.  Some details were loose and some missing, the metal hinges were broken