ill 2. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 2. Laegas, 19.-20. saj. Puit, (elevandi)luu, hõbefoolium. Narva Muuseum, NLM_1_52 Aj 1:52 (konservaator Jolana Laidma, 2018

fig 2. Casket, 19th-20th century. Wood, ivory, silver foil. Narva Museum, NLM_1:52 Aj 1:52 (Conservator Jolana Laidma, 2018)