ill 1. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 1. Laegas, 19.-20. saj. Puit, (elevandi)luu, kuldfoolium. Narva Muuseum, NLM_1:51 Aj 1:51 (konservaator Aire Aksiim, 2018)

fig 1. Casket, 19th-20th century. Wood, ivory, gold foil. Narva Museum, NLM_1:51 Aj 1:51 (Conservator Aire Aksiim, 2018)