ill 46. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 46. Uue aluse tagakülg kaeti rohelise kaleviga ja plaadile kinnitati  kaks riputusaasa.

fig 46. The reverse side of the new base was covered with green broadcloth and provided with two hanging loops.