ill 6. Ferrotüüp

ill 6. Ferrotüüp pärast konserveerimist.

ill 6. Ferrotype after conservation.
Fotograaf: 
Jaan Lehtaru