ill 31. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 31. Langusti kitiinkest  enne konserveerimist. Langust oli kukkumisel kahjustunud - murdunud ja katkised detailid  püsisid koos vaid tänu neid läbivale traadile.

fig 31. The carapace before conservation. The object had been damaged when falling down – the broke and torn details were present only thanks to the wire that penetrated them.