ill 20. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 20. Murdunud jäseme sisse liimiti  toestuseks pambustikk...

fig 20. Bamboo pins were glued inside all the broken limbs for support…