ill 18. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 18. ...saba ots oli murdunud pooleks ja rippus õmblusnööride küljes...

fig 18. … and its tail-end had broken into two and was hanging on the rope…