ill 16. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 16. Kõhu all kaelast sabaotsani on pikk lõige, mis on võrgunööriga kokku õmmeldud.

fig 16. A long cut from the neck up to the tip of the tail has been sewn together with leech-rope (top-rope).