ill 1. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 1. 2000 aastat vana sarkofaagi karkass on  puidust vormitud polükroomne istuva kassi figuur, mis on kinnitatud puitalusele. Foto pärast konserveerimist.

fig 1. The 2000-year-old sarcophagus was made of wood and depicts a sitting polychrome cat, fastened on a wooden base. Photo made after conservation.