ill 5. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 5. ... joonis riidekalkal HMK 9017 AR 5397ä.

fig 5. Drawing on textile tracing paper HMK 9017 AR 5397ä.