ill 10. PIIRISSAARE PALVELA IKOONID - PÕLENGUST RESTAUREERIMISENI

ill 10. "Ristija Johannese pea maharaiumine", reg. nr 21676. Ikooni ülaosa on tõenäoliselt hävinenud, allosa aga säilinud.

ill 10. "Ristija Johannese pea maharaiumine", reg. nr 21676. Ikooni ülaosa on tõenäoliselt hävinenud, allosa aga säilinud.