Miniatuurid – väike maal, suur väljakutse

Number: 
Anno 2015
Rubriik: 
Konserveerimine
TrükiPDF
ill 1. Miniature portrait (6.2 x 5.2 cm) of Empress Jelizaveta Petrovna in full dress (VM VM4384 K). Bone, gouache. On the left (before conservation) - a serious damage of painted surface occurred in the lower left-hand corner, smaller losses of paint were all over the surface. The piece was without frame.  On the right (after conservation) - the losses of paint were toned with water-colours and the piece was framed.

ill 1. Miniatuurportree (6,2 × 5,2 cm) keisrinna Jelizaveta Petrovnast paraadrõivastuses (VM VM 4384 K). Luu, guašš. Vasakul (enne konserveerimist): maali vasemas alumises nurgas oli ulatuslik maalikihi kahjustus; kogu tööl esines väiksemaid värvikadusid. Raam puudus. Paremal (pärast konserveerimist): värvikaod tooniti akvarellidega, lisati ümbrisraam.

©

ill 2. Empress Jelizaveta Petrovna (1709–1762) in full dress. The miniature after conservation  (on the right). The piece was painted after Jean Louis Tocqué's state portrait, painted in 1758 (on the left).

ill 2. Keisrinna Jelizaveta Petrovnat (1709–1762) paraadrõivastuses kujutav miniatuur pärast konserveerimist (paremal). Töö eeskujuks on Jean Louis Tocqué poolt 1758. aastal maalitud ametlik portree keisrinnast (vasakul).

©

ill 3. Sara Magdalena Paetzen's portrait 5.0 × 4.5 cm (VM VM 4386 K). Bone, gouache. On the left (before conservation) - the left edge of the bone plate of the miniature was ca 0.3 cm broken and had been supported with paper. The surface of the painting was dirty and losses of paint occurred. On the right - the miniature after conservation.

ill 3. Sara Magdalena Paetzeni portree 5,0 × 4,5 cm (VM VM 4386 K). Luu, guašš. Vasakul (enne konserveerimist): miniatuuri luust plaat oli vasemast servast ca 0,3 cm ulatuses murdunud ja paberiga toestatud. Maali pind oli väga määrdunud ja esines värvikadusid. Paremal: miniatuur pärast konserveerimist.

©

ill 4. The original shape and design of the frame of Sara Magdalena Paetzen's portrait were used as a model for making frames of the other miniatures.  The miniature before (on the left) and after conservation (on the right).

ill 4. Sara Magdalena Paetzeni portree originaalraami vorm ja kujundus võeti eeskujuks ka teistele miniatuuridele raamide valmistamisel. Miniatuur enne (vasakul) ja pärast konserveerimist (paremal). 

©

ill 5. Sophie Paetsen's portrait before conservation. On the left - the bone plate was ca 0.5 cm broken. On the right - the break was supported with paper that was not removed.

ill 5. Sophie Paetseni portree enne konserveerimist.Vasakul: luuplaat oli vasakult servast ca 0,5 cm ulatuses murdunud. Paremal: murre oli toestatud paberiga, mida ei eemaldatud.

©

ill 6. Sophie Paetsen's miniature painting (8 × 6 cm) after conservation (VM VM 4385 K). Bone, gouache.

ill 6. Sophie Paetseni miniatuurmaal (8 × 6 cm) pärast konserveerimist (VM VM 4385 K). Luu, guašš.

©

Miniatuurid on väikesemõõdulised ja väga peenelt töödeldud maalid, eeskätt portreed. See inimeste jäädvustamiseks kasutatav kunstiliik oli valitsev enne fotograafia tulekut.

Miniatuuride üksteisele kinkimine oli üldlevinud kombeks ning neid eksponeeriti koos perekonnaportreedega. Iga valitseva keisri ajal oli tavaks paljundada üht kindlat riiklikult kinnitatud paraadmaali. Valitseja portree omamine ja esitlemine interjööris oli meeldiv privileeg ja endast lugupidava kodaniku kohus. Keiserliku portree järgi loodi arvukal hulgal erinevas mõõdus ja erinevates tehnikates koopiaid, sh ka miniatuurmaale.

Viljandi Muuseumi kogus on võluv miniatuurmaalide kolmik, mille kohta on paraku andmeid napilt. Teadaolevalt annetas kõik kolm maali muuseumile insener Friedrich Werncke 8. märtsil 1941. Andmed autorite kohta puuduvad, küll on aga teada maalidel kujutatud isikud.

Neist kõige tuntum on keisrinna Jelizaveta Petrovna (1709–1762), kes on jäädvustatud paraadrõivastuses [ill 1]. Töö eeskujuks on Jean Louis Tocqué poolt 1758. aastal maalitud ametlik portree keisrinnast [ill 2] (1).

Sara Magdalena Paetzeni (sündinud von Taube 23. veebruaril 1757 Riias, surnud 8. märtsil 1782 Eestis) portree on ilmekas näide naivistlikus laadis maalitud miniatuurist. Kaunist ampiirkleiti kandva ja rikkalikult ehitud neiu pilt võib olla maalitud abielule eelnenud tutvuse sobitamiseks [ill 3]. Just Sara Magdalena Paetzeni portree originaalraami vormi ja kujundust eeskujuks võttes valmistas konservaator raamid ka teistele miniatuuridele [ill 4].

Kolmas kujutatu on 18 saj. II poolel Riias sündinud Sophie Paetsen, neiupõlvenimega Bowat. Klassikalises biidermeieri ajastu kleidis daamil on stiilipärane moodne soeng, mille hellitav hüüdnimi oli „kassid, rotid, hiired“ [ill 5]. Miniatuuri luuplaat oli vasakust servast 0,5 cm ulatuses murdunud ja paberiga toestatud [ill 6]. Sarnased kahjustused on kerged tekkima, kui õhukesele luule maalitud miniatuure hoiustatakse raamimata kujul.

Kõik kolm miniatuuri on maalitud luust plaadile guašštehnikas. Maalide pealispind oli määrdunud. Värvikadusid esines kõigil kolmel, kuid ulatuslikumad olid need Jelizaveta Petrovnat kujutaval maalil. Miniatuuride pinda puhastati õrnalt niiske tampooniga, seejärel toneeriti kaod akvarellidega ja pind kaeti kaitselakiga. Pärast lakkimist vormistati teosed ümbrisraami.

Miniatuurmaalid konserveeriti Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut 2015. aasta kevadel. Konservaatorid: Marika Mängel (maal), Viljar Talimaa (puit). (2)

Viited: 

  1. Keisrinna Jelizaveta Petrovna paraadrõivastuses. Jean Louis Tocqué, 1758. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elizabeth_of_Russia_by_Louis_Tocque.jpeg
  2. Konserveerimistööde kaart: EK -2013-180-C-20; EK-2013-181-C-21; EK-2013-182-C-22