The detriments of the contemporary stained glass from Estonia

Number: 
Anno 2017/2018
Rubriik: 
Haridus ja täiendõpe
TrükiPDF
The detriments of the contemporary stained glass from Estonia

Estonian Academy of Arts  

Field of interest: stained glass  04-09 June 2017, Lisbon, Portugal

©

7.06- 9.06. 2017. aastal toimus 5. rahvusvaheline konverents Glass Science in Art and Conservation, Nova de Lisboa Ülikoolis,Lissabonis, kus esinesid Eve Koha ja Elise Lekarkin Eesti Kunstiakadeemiast posterettekandega “THE DETRIMENTS OF THE CONTEMPORARY STAINED GLASS FROM ESTONIA“ ( „Tänapäevaste vitraažide kahjustused Eestis“)

Posteresitluse eesmärk oli tutvustada kaasaegsete vitraažide kahjustusi ja seletada nende tekkepõhjuseid. Pöörata tähelepanu vitraažide disaini ülesehituse- ja struktuuriaspektidele, materjalide kvaliteedile ja valmistamisoskustele ning analüüsida nimetatud tegurite mõju vitraažide elueale.

Uurimuse aluseks oli 2016. aasta suvel toimunud Muhu Püha Katariina kiriku kooriruumi lõunaakna vitraaži (valmistatud 20. sajandi teisel poolel) konserveerimise-restaureerimistööd  MTÜ Gerlachuse (Eve Koha ja Elise Lekarkin) poolt ja 2016-2017 toimunud Paide Kultuurikeskuse kohviku aknavitraažide ja  –ja sisekujunduslike vitraažpaneelide (valmistatud 1987) konserveerimise-restaureerimistööd, mis teostati Konserveerimise- ja Digiteerimiskeskuses Kanut.