Kanuti perepuu

Number: 
Anno 2017/2018
Rubriik: 
Säilitamine
TrükiPDF
Kanuti perepuu

Kanuti perepuu

© 2017 Jolana Laidma; Jaanus Heinla; Heige Peets

Kanuti perepuu annab ülevaate meie asutuses eri aegadel töötanud spetsialistidest (seisuga 1. detsember 1986 – 1. detsember 2016)

1986. aastal alustas Eesti Kunstimuuseumi juurde loodud Vabariiklikus Restaureerimiskeskuses tööd 14 erialaspetsialisti. Asutuse juhiks sai tollane Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisdirektor, nahakunstnik, köiteajaloo uurija ja nahakonservaator Endel Valk-Falk. Keskuses asusid tööle spetsialistid kolmest erinevast mäluasutusest: Eesti Kunstimuuseumist mööblikonservaatorid Mati Raal ja Jaanus Heinla, maali- ja polükroomiakonservaatorid Henno Tigane, Julia Gens ja Leena Kukina, keraamika konservaator Made Evalo, fotograafina töötanud graafikakunstnik Lembit Lõhmus ning keemik-tekstiilikonservaator Heige Peets. Eesti Vabaõhumuuseumist tulid keskusesse tekstiilikonservaator Merike Neidorp, maalikonservaator Marika Mängel ja metallikonservaator Helmut Välja ning Eesti Rahvusraamatukogust paberikonservaator Vilja Sillamaa ja köitekonservaator Reet Brido.

Järgnevatel aastatel kasvas konservaatorite arv ja lisandusid uued ametikohad nagu peavarahoidja-kuraator, kunstiajaloolane, füüsik, bioloog, raamatupidaja ja majandusjuht. Aastate jooksul on meie inimeste tööülesanded, tegevused ja asutuse struktuur muutunud ning seepärast esinevad mõned nimed perepuul ka mitmel oksal korraga.