ill 5. Rõuge Kristus

ill 5. Joonistuse pinnal oli palju linnuekskrementi.

ill 5. A lot of birds’ excrement had stuck to the surface of the drawing.